● Valgamaa Kojas osutatavad teenused● Põhikiri● Juhatus● Liikmed● Arengukava● Organisatsioon● Koja renoveerimine● Aastaaruanded

 

Valgamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikmed on:

  • Juhatuse esimees: Marika Ein, telefon +555 44 371
  • Juhatuse liikmed: Eha Ilves, Helle Keek, Merike Einer