● NOORED TÖÖTURULE● TAGASI TÖÖTURULE● INTERREG III B

 

TUGIISIK AITAB SIND

.............................................................................
KUI OLED TÖÖEALINE,
IGAPÄEVAELULISTE
TOIMETULEKUPROBLEEMIDEGA,
VANGLAST VABANENUD,
HAIGUSE VÕI PUUDEGA
JA
KAASNEVA ALKOHOLISÕLTUVUSEGA
..............................................................................

TÖÖTURULE SISENEDA
TÖÖKOHAL PÜSIDA

Milleks?
Piirata alkoholi tarbimist ja saavutada kontroll alkoholi tarbimise üle.
Et kaoks tarbimisega kaasnevad probleemid, mis takistavad tööd või õppimist.
Kuidas?

Tugiisikul on võimalus olla paindlik, arvestades osaleja elurütmiga, mõttemaailmaga ja harjumustega.
Teenuse kestvus ühele osalejale 10 - 11 kuud

Kellele?
Tööealised alkoholisõltuvusega inimesed Tartu- ja Valgamaal, kes soovivad loobuda sõltuvusest, kes on jäänud kõrvale sotsiaalhoolekandeteenustest või /ja tööturuteenustest, kuid kes aduvad oma probleemset olukorda.

Millal?

Tugiisiku teenust pakutakse 01.10.2012 - 31.05.2015

    

MTÜ Iseseisev Elu algatas projekti
MTT projekt "Motiveeriva tugiisiku toel siirdumine tööturule"
nr. 1.3.0301.12-0167


Projekt rahastatakse Euroopa Liidu Struktuurfondist, meetme "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetme" raames. Meie partneriteks on Tartu ja Valga Linnavalitsus.
Projekti periood 01.08.2012 - 31.05.2015. Tugiisiku tegevuste periood 01.10.2012 - 31.05.2015


Projekti idee

Alkoholism + haigus, puue (topeltdiagnoos) või raske olukord jätavad inimese neile vajalikust abist ilma, sest sotsiaalhoolekandeteenuste saamise kriteeriumiks on puuduv sõltuvus alkoholist ehk isikul ei tohi olla esmane diagnoos alkoholism. Kui inimesel on märgatav alkoholisõltuvus, siis isik täna Eestis sotsiaalhoolekandeteenuseid ei saa või lõpetatakse teenuse osutamine enne tähtaega. Ühtlaselt piloteerib ja juurutab projekt tugiisiku teenusena kohalikes omavalitsustes (Tartu, Valga, Elva j.t.) sotsiaalhoolekandeteenust, mis abistaks ja toetaks topeltdiagnoosiga, vanglast vabanenud või muidu raskes majanduslikus olukorras olevaid üksikisikuid ja peresid vabanema alkoholismist tööturule sisenemise eesmärgil.


Projekti eesmärk
 1. tugiisiku abil projekti sihtrühma isikutel saavutada kontroll alkoholi tarbimise üle või üldse lõpetada alkoholi tarbimine (150 isikut)
 2. haigusega, puudega, vanglast vabanenud või igapäevaeluliste toimetulekuraskustega isikute/perede õppima- või tööle asumise toetamine tugiisiku teenuse kaudu (60 isikut)
 3. projekti sihtrühmale välja kujundada uus tugiisiku teenus, mille kuluread on läbinähtavad, teenuse sisu lahti kirjutatud, teenuse tulemuslikkus mõõdetav ja efektne, mille tulemusena KOV peab vajalikuks osta sihtrühmale tugiisiku teenust (vähemalt 1 KOV).
Projekti sihtgrupp
 • Tööealine (15 - 64 k.a)
 • igapäevaeluliste toimetulekuprobleemidega
 • vanglast vabanenud
 • haiguse või puudega
KAASNEVA ALKOHOLISÕLTUVUSEGA
meie juurde tulekul pole vaja arsti poolt suunamiskirja, haigekassat ega arvele võtmise kohustust tööturuametis. Teenus on vabatahtlik ja konfidentsiaalne. Isikuga sõlmitakse tugiisiku teenuse leping, mis annab osalejale õiguse ja kohustuse nõuda kvalitseetset tugiisiku teenust. Koostöö aluseks on usalduslik ja konsensuslik suhteplatvorm.


Piirkond

Tugiisiku teenust pakutakse Tartus (Peetri 26, Tartu) ja Valgas (Kungla 15, Valga). Liituda saavad kõik, kes elavad Tartu ja Valga linnas; Tartumaal või Valgamaal.


Tugiisikud aitavad...

...motiveerida alkoholi tarbimise vähendamist või vabanemist
...jõustada, toetada, tõsta sihtgrupi eneseteadvust, võimetele keskendumist
...olemasolevate tugisüsteemide tutvustamist, kasutusoskuste õpetamist
...nõustada võlaprobleemide lahendamisel
...juhendada ja treenida igapäevaliste toimingute läbiviimisel
...tööle rakendumise korraldamist, kontaktide loomist tööandjatega, nõustamist tööle minekul jne.
...asjaajamist vajalike asustega, dokumentatsiooni täitmist
...ja muud ülesanded, mis aitavad kaasa sihtgrupi edasiminekul.

Teenuse periood

Ühele inimesele on arvestatud tugiisiku teenust 10 - 11 kuud.
Projekt on jagatud kolme tsüklisse, igas tsüklis pakutakse tugiisiku teenust 50-le kliendile.
I tsükkel: 01.10.2012 - 31.07.2013
II tsükkel: 01.09.2013 - 30.06.2014
III tsükkel: 01.08.2014 - 31.05.2015

 

MTÜ ISESEISEV ELU

Tartu, Peetri 26
tel 5622 3884

noustamine@iseseisev-elu.ee

www.noustamine-ie.ee

www.iseseisev-elu.ee

 

PROJEKTIJUHT

Kätlyn Sillaots
tel: + 372 56 22 3884


TARTU TUGIISIKUD:

NIMI
TELEFON
VASTUVÕTUAEG
KOHT
Sirje Pärn
+ 372 56 22 3886
K: 09.00 - 16.00
Peetri 26
Inge Johanson
+ 372 56 99 3314
T: 09.00 - 16.00
Peetri 26
Egle Haossar
+ 372 56 99 3315
N:09.00 - 16.00
Peetri 26

NB: Tartus ja Tartumaal on vajalik eelregistreerimine numbril: 56 22 3884

 

VALGA TUGIISIKUD:

NIMI
TELEFON
VASTUVÕTUAEG
KOHT
Ly Kaarna
+ 372 56 97 1997
E-R 08.00 - 14.00
Kungla 15
Aili-Maret Sikk
+ 372 56 92 6152
E-R 08.00 - 14.00
Kungla 15

NB: Valgas ja Valgamaal on vajalik eelregistreerimine numbril: 56 97 1997

 

KOOSTÖÖPARTNERID

 • Tartu Linnavalitsus
 • Valga Linnavalitsus
 • Töötukassa Tartumaa osakond
 • Töötukassa Valgamaa osakond
 • Elva Linnavalitsus
 • Valga Puuetega Inimeste Koda
 • Eesti perearstid
 • Tartu Vangla