● NOORED TÖÖTURULE● TAGASI TÖÖTURULE● INTERREG III B

 

Projekt „Valgamaa noorte teadmiste suurendamine tööturu potentsiaalist ja võimalustest piirialal“
nr
1.3.0102.13-0468

 

Projekti üldeesmärk: noorte (16-24aastased) või vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud lapsega kodus viibinud töötu vanema tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumine.
 

Projekti käigus tegeletakse sihtgrupi motiveerimise ja eneseusu tõstmisega ning antakse töökohale kandideerimiseks vajalikke teadmisi. Samuti pakutakse osalejatele praktikate ja erialakoolituste läbimise võimalusi. Lisaks soovitakse suurendada ettevõtlusaktiivsust, mille saavutamiseks viiakse läbi ettevõtluskoolitus.

 Projekti otsesed eesmärgid:

·         15-le osalejale on koostatud karjääriplaan;

·         15 osalejat on läbinud tööpraktika;

·         15 osalejat on läbinud erialakoolituse;

·         10 osalejat on läbinud ettevõtluskoolituse;

·         45 osalejat on käinud tööklubi;

·         21 osalejat on saanud võlanõustamist;

·         15 osalejat on saanud psühholoogilist nõustamist.

 

Projekti sihtgrupiks on mittetöötavad Valgamaa 16-24 aastased elanikud või 18 kuud mitte töötanud kuni 7 aastase lapsega kodus viibinud töötu vanem.

 Projekt kestab 01.02.2013-31.12.2014
 Projekti elluviija on Valga Maavalitsus.
Projekti koostööpartneriks on Valga Linnavalitsus, Tõrva Linnavalitsus.
Projektijuht: Valga Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ivar Unt (tel 766 6150 või 528 4217, e-post ivar.unt@valgamv.ee)
Projektis osalemine on tasuta.
Osalemiseks palume registreeruda Valga Maavalitsuses või e-posti aadressidel ivar.unt@valgamv.ee või kaja_sinilill@hotmail.com hiljemalt 12.08.2013. Infopäev Tõrva Noortekeskuses 07.08 kell 10.00 ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas 08.08 kell 10.00.
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond läbi meetme 1.3.1  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”.