● NOORED TÖÖTURULE● TAGASI TÖÖTURULE● INTERREG III B

 

Balvi rajooni, Valga maakonna ja Põtalovo rajooni vahelise kontaktide loomine sotsiaalvaldkonnas

Projekti “Puuetega inimeste piiriülese koostöövõrgustike loomine” eesmärgiks on piiriülese koostöö laienemine sotsiaalvaldkonnas ning puuetega inimeste koostöövõrgustiku loomine Eesti, Läti ja Venemaa piiriregioonides.


Projekti kestus on 14 kuud, juuni 2006 – juuli 2007.

Projektipartnerid Lätist:

 • Balvi Rajoonivalitsus

 • Medneva Vallavalitsus

 • Balvi rajooni Puuetega Inimeste Klubi „Medneva”

Projektipartnerid Eestist:

 • Valga Linnavalitsus

 • Valgamaa Puuetega Inimeste Koda

Projektipartnerid Venemaalt:

 • Euroregio Pskov – Livonia Pihkva sektsioon

 • Põtalovo Rajoonivalitsus

 • Organisatsioon „Ülevenemaalise puuetega inimeste seltsi Põtalovo rajooni ühing”

Projekti tulemused:

 • Loodud on piiriülene koostöö regionaal- ja munitsipaalinstitutsioonide vahel ning sotsiaaltöö valdkonnas;

 • Loodud on piiriülene koostöö Eesti, Läti ja Venemaa puuetega inimeste organisatsioonide vahel;

 • Loodud on puuetega inimeste koostöövõrgustik;

 • Läbiviidud on kolm ühisüritust puuetega inimestele (sport, muusika, kunst);

 • Toimunud on diskussioonid puuetega inimeste probleemidest, ettevalmistatud andmebaas ja leitud lahendusi mitmetele probleemidele;

 • Avalikkust ja vastutavaid organisatsioone on teavitatud projekti tegevustest;

 • Valminud on trükis puuetega inimeste keskustest;

 • Koostatud on arenguplaan edasiseks koostööks;

 • Koostatud on tehniline projekt staadioni ehitamiseks Mednevas;

 • Koostatud on tehniline projekt Valgamaa Puuetega Inimeste Koja hoone renoveerimiseks Valgas;

 • Renoveeritud on ruumid Põtalovo Puuetega Inimeste Kojas;

 • Partnerorganisatsioonid on informeeritud projekti tegevustest ja tulemustest.

Meie sooviks on piiriülese koostöö laienemine Balvi rajooni, Valga maakonna ja Põtalovo rajooni vahel. Kõik koostööst huvitatud nii eraisikuid kui organisatsioonid on teretulnud osalemaks puuetega inimeste ühingute tegevustes.


Kontaktinformatsioon:

Vineta Zeltkalne
Projektijuht
Tel.: + 371 64522456
e-mail:
vineta@balvi.gov.lv


Project is part financed by European Union Community Initiative INTERREG