Uudiste arhiiv

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja partner
Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB)

kutsub

TEISIPÄEVAL, 21.NOVEMBRIL KELL 12

Valga linna ja maakonna erivajadustega inimeste ühingute esindajaid, erivajadustega
inimesi või nende hooldajaid ja pereliikmeid ning teisi õigusabiinfost huvitatud

kodanikke

INFOTUNDI
„TASUTA ÕIGUSNÕU VALGAMAALASTELE“

§ Õigusnõustajad tutvustavad tasuta õigusabi valdkondi, päevakajalisemaid
teemasid puuetega inimeste õigusabis ja teemaderingi, millega tasub kindlasti
juristi poole pöörduda (pereasjad, eluase, võlad, täiteasjad, toetused jms.).
§ Ühises vestlusringis arutame, kuidas tasuta õigusnõu infot paremini Helmest
Otepääni ja Põdralast Tahevani viia

§ Erivajadustega (keskmine, sügav, raske puue) isikutel on võimalus kohapeal
saada õigusnõu. Oma soovist palume võimalusel eelnevalt teada anda ÕTB telefonil
5385 0005.
§ Teabetund toimub Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas aadressil Kungla 15,
Valgas. Osalemise teate eest on ÕTB ette tänulik!

Olete lahkesti oodatud!
Olete palutud informatsiooni jagama!Toetavad EV Justiitsministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu

TÄHELEPANU ! 

 14. septembril 2015 kell 13.30-15.30
Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas
(Kungla 15, Valga)

Nõustamine võrdse kohtlemise teemal
Meil tuleb pisike tähtpäev! :)

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda tähistab 22. septembril 2014 oma kahekümnendat tegutsemisaastat.

Alustame kell 11.00 Koja ruumides Kungla 15 Valgas.

Olete oodatud!


JuhatusVõrdõigusvoliniku loeng ja õigusnõustamine

28. aprillil kell 13.00-16.30 Valgamaa Puuetega Inimeste Koja majas (Kungla 15, Valga)

Uuri lähemalt...


 
 
22. aprillil, algusega kell 11.00, toimub Valga Südamesõprade Ühingu üldkoosolek Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas Kungla 15 Valga.

Teeme kokkuvõtte aastast 2013 ja arutame tulevikuplaane.

Oodatud on kõik praegused ja uued liikmed.

Juhatus

 

PUUETEGA LASTE VANEMATE ÜHINGU INFOPÄEV

Valgamaa puuetega  laste vanemate ühing kutsub lapsevanemaid kolmapäeval, 22. jaanuaril 2014. aastal kell 14.00 infopäevale AS Valga Haiglasse Peetri tn. 2 viienda korruse saali.

Vestlusringis on laste  -ja noortepsühhiaater Tartu Ülikooli Kliinikumist dr. Janika Naaber.

Räägime sellest, millised on ohumärgid laste  juures, kuhu ja kelle poole pöörduda abi  saamiseks.

Valgamaa puuetega laste vanemate ühingu
juhatuse nimel
Eda Lepik


 

Olete oodatud Rahvusvahelisele Puuetega Inimeste Päeva tähistamisele!

Üritus toimub Valgamaa Puuetega Inimeste Koja ruumides 5. detsembril 2013. aastal algusega kell 11.00.


Päevakord:

 • Tervituskohv: taustaks mängib instrumentaalansambel
 • Tervitussõnad: Ly Kaarna
 • Sõna saavad külalised:
  Valga Linnavolikogu esimees hr. Ivar Unt
  Valga linnapea hr. Kalev Härk
  Valga Linna Sotsiaalabiameti juhataja pr. Meeli Tuubel
  Üllatuskülaline
 • Psühholoog Katrin Hauk
 • Vahepala kantritüdrukud + instrumentaalansambel
 • Marge Saar tutvustab oma ilu- ja tervisetoa teenuseid
 • Arst annab nõu (täpsustamisel)
 • Lõuna ja kojuminek

Oma osalemisest või mitteosalemisest palume teatada telefonil: 55696517 või 7661541 hiljemalt 02.12.2013. a.


PUUETEGA LASTE VANEMATE ÜHINGU INFOPÄEV

Valgamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing kutsub lapsevanemaid reedel, 27.septembril 2013.a. kell 12.00 infopäevale Valgamaa Puuetega Inimeste Kotta Kungla tn.15 Valgas. Päevakorras:

 1. Nõustamine erivajadusega lapse ema silmade läbi - Ethel Toomingas, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku kogemusnõustaja.
 2. Ohvriabi kui tasuta avalik sotsiaalteenus -Laida Avtomonov, Valga ohvriabikeskuse juhtivspetsialist.

Kui teil on kodus lasteriideid, jalatseid, mänguasju või raamatuid, mida teie peres ei vajata, võtke kaasa, mõnes teises peres võivad need kasutust leida.

Valgamaa puuetega laste vanemate ühingu
juhatuse nimel
Eda Lepik


ARUTELU TEEMAL - "REHABILITATSIOON JA UUED TUULED SELLES"

14. mail algusega kell 11.00 toimub Valgamaa Puuetega Inimeste Koja ruumides arutelu teemal:
"Rehabilitatsioon ja uued tuuled selles"
Arutelu juhib rehabilitatsioonikomisjoni liige Sirje Pärn Tartust.

Olete oodatud.PUUETEGA LASTE VANEMATE ÜHINGU INFOPÄEV

Valgamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing kutsub lapsevanemaid esmaspäeval 15. aprillil 2013. a. kell 12:00 infopäevale Valgamaa Puuetega Inimeste Kotta Kungla tn.15 Valgas.


Rohkem infot...

VÕRDSE KOHTLEMISE ALANE TEABESEMINAR

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojaga viivad reedel, 31. mail läbi seminari, et tutvustada ja arutada erinevate võrdset kohtlemist ja sallivust puudutavate teemade üle.


Rohkem infot...

 

LOENG TEEMAL - "EAKATE MÄLUPROBLEEMID"

Ootame 21. mail. kell 14.00 Kungla 15 (Valga PIK) Parkinsonihaigeid, nende hooldajaid ja huvilisi teistest seltsidest, kuulama Tartu neuroloog Ülle Krikmanni loengut eakate mäluprobleemidest.
Info tel 5283571.

Parkinsoni seltsi juhatus


OTSIME SUPERKANGELASI...

MTÜ noORes usub, et igas noores peitub väike superkangelane. Sina oled üks neist, kelles see jõud endast eriti tugevalt märku annab. Pakume Sulle koostööd: Sinu supervõimed noOR-es peituvate salateadmiste ja treeningute vastu.


Rohkem infot...