● Valgamaa Kojas osutatavad teenused● Põhikiri● Juhatus● Liikmed● Arengukava● Organisatsioon● Koja renoveerimine● Aastaaruanded

 

TÄHELEPANU !

 

17. septembril  kell 12.30 toimub
Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas

(Kungla 15 Valga)

 

LOENG „KUIDAS AIDATA ISEENNAST“

Meditsiiniteemal räägib pr. ÜLLE LUMI

 Psühholoogiateemal räägib pr. HILLE KRUSBERG


Ootame rohket osavõttu!