● Valgamaa PIK-s pakutavad teenused● KOV toetused ja teenused● Põhikiri● Juhatus● Liikmed● Arengukava● Organisatsioon● Koja renoveerimine● Aastaaruanded

 

epik.jpg

PROGRESS programmi Mittediskrimineerimise ja sallivuse edendamise
alaprogrammi raames toimub 31. mai 2013
Valgamaa PIK majas Kungla 15

VÕRDSE KOHTLEMISE ALANE TEABESEMINAR

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojaga viivad reedel, 31. mail läbi seminari, et tutvustada ja arutada erinevate võrdset kohtlemist ja sallivust puudutavate teemade üle. 
 
Seminarile on oodatud  võrdse kohtlemise  valdkonnas tegutsevate rühmade esindajad - puuetega inimesed, eakad, rahvusvähemused, soolise võrdõiguslikkuse ja seksuaalse sättumuse küsimustega tegelevate ühenduste esindajad jt. võrdse kohtlemise valdkonnast üldiselt huvitatud kodanikuühiskonna esindajad.

10.00   Registreerimine, tervituskohv

10.30 – 10.45   Seminari avamine.
    Margus Lepik, Valga maavanem
    Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

10.45 – 11.15 Võrdse kohtlemise  põhimõtted
    Marianne Meiorg, Inimõiguste Keskuse juhatuse liige,
    Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste ja Euroopa inimõiguste lektor

11.15 – 13.00 Kodanikuühiskonna organisatsioonide kogemus võrdse kohtlemise valdkonnas tutvustus
    Eesti Puuetega Inimeste Koja tutvustus ja tegevused
    Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

    Valgamaa Puuetega Inimeste Koja tegevused
    Ly Kaarna, Valgamaa Puuetega inimeste Koja juhataja. 

    Valga piirkonnas tegutsevate võrdse kohtlemise valdkonna MTÜ-de esindajate kogemus

13.00 – 13.30  Lõunasöök

13.30 – 15.30 Võrdne kohtlemine ja õigused  teemapaneel (töötoa vormis, kus lahatakse erinevatele rühmadele pakutava toe ja abi toimimist ning igapäevaelus ette tulevate probleemide lahendamise võimalusi)

    Moderaator Marianne Meiorg (Inimõiguste Keskus)
    Teemad:
    Mitmene diskrimineerimine
    seadusandluse toetus, abi kättesaadavuse puudulikkus
    eri gruppide omavahelise koostöö arendamine

    Paneelis osalevad:
    Meelis Joost, Eesti Puuetega Inimeste Koja välissuhted ja Euroopa poliitika
    Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja  juhatuse esimees

15.30 – 16.00  Arutelu, kokkuvõtted, seminari lõpetamine

erinevus_rikastab.jpg

sponsorid.jpg

 

Seminaril osalemiseks palume registreerida hiljemalt 20. maiks meiliaadressil valgakoda@gmail.com.  Seminar on osalejatele tasuta.


Projekti finantseerivad Euroopa Liit, Sotsiaalministeerium ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut.
Seda projekti toetatakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007-2013) raames.